Tag: เด็ก

บริจาคสิ่งของ บ้านแห่งความหวัง (ศูนย์นักบุญมาร์ติน)

15 July 2011

เป็นเรื่องราวและมุมมองที่ตั้งใจอยากเขียนขึ้น เผื่อว่าใครเข้ามาอ่านมีไอเดียคล้ายๆกัน .. กับการบริจาคสิ่งของให้กับเด็กๆ แล้วคุณจะรู้ว่าการให้ ได้อะไรกลับมาเพียบบบเลยละ บ้านแห่งความหวัง .. รับอุปการะเด็กที่ประสบปัญหา ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก ด้อยโอกาสต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษา