Tag: กูเกิล

เมื่อเหล่าเซียน(ไทย) พูดถึง Google+

17 July 2011

หลังจากกูเกิล เปิดตัว Google+ มาได้ไม่นาน ณ วันที่ผมเขียนบล็อกนี้ คงทะลักไปกว่า 20 ล้านคนแล้ว (ข้อมูล pc-world) เลยรวบรวมเหล่าเซียนๆ (ไทย) หลากหลากเว็บ ที่ผมชื่นชอบ ได้วิจารณ์พูดถึงความฟีเจอร์ และสามารถของ google+ กัน