Tag: ไอคอน

เว็บค้นหา ไอคอน (icon) สุดเมพ !!

18 July 2011

เวลาจะทำพรีเซนต์นำเสนออะไร นอกจากเตรียมข้อมูล รูปภาพประกอบก็สำคัญ สำหรับโดยงานผม (ทำเว็บ เขียนโปรแกรม) เจ้าไอคอน icon เล็กๆ นี่สำคัญมากสุด สุด